Zamki Dolnego Śląska

Zamki, zwykle o średniowiecznym rodowodzie to prawdziwe bogactwo turystycznej oferty Dolnego Ślaska. Można było doliczyć się około stu zamków, chociaż po niektórych nie pozostał nawet ślad, a część z nich została przebudowana na pałace lub rezydencje mieszkalne. Zamki to budowle obronne, a tak duża liczba zamków wynikała w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze Dolny Śląsk w średniowieczu był podzielony między wiele księstw, które ze sobą rywalizowały. Po drugie, o wpływy na Dolnym Śląsku rywalizowały sąsiednie państwa, a wiadomo, że taka rywalizacja oznaczała zbrojne walki. Dolny Śląsk był dobrze zagospodarowanym regionem, z rozwiniętą siecią miast lokowanych już w początkach akcji osadniczej. Było więc komu i za co budować zamki. Oto ciekawe zamki na Dolnym Śląsku.

Jednym z ciekawszych zamków jest zamek Czocha zbudowany na polecenie króla czeskiego w połowie XIII wieku jako zamek pograniczny. Jego koleje były różne, przez pewien czas należał do księstwa świdnicko-jaworskiego, potem zmieniał właścicieli aż na początku XX wieku kupił go drezdeński przedsiębiorca i przebudował na własna rezydencję. Mimo zniszczenia wielu starych fragmentów zamku, nadal jest to bardzo ciekawa budowla, która obecnie funkcjonuje jako hotel.

Inny ciekawy zamek graniczny zbudowano w Kliczkowie pod koniec XIII wieku z polecenia książąt świdnicko-jaworskich. Po śmierci Agnieszki, żony Bolka II Małego zamek trafił w ręce króla Czech i stracił militarne znaczenie jako warownia strzegąca granicy, bo granicy już nie było. Zamek Kliczków wielokrotnie zmieniał właścicieli, którzy go przebudowywali i rozbudowywali. Dzisiaj jest to hotel, z możliwością zwiedzania.

Zamek Grodziec zbudowany w XII wieku, ale w końcu XIII wieku rozbudowany przez księcia Bolka I. Później rozbudowywany przebudowywany aż do XVI wieku kiedy to przebudowano go na styl renesansowy. Został spalony w czasie wojny trzydziestoletniej, ale z końcem XVII wieku i w XVIII wieku odbudowany. Na fali zainteresowania turystyką został udostępniony do zwiedzania już w XIX wieku jako jeden z pierwszych zamków.

Kolejny zamek związany w jakiś sposób z książętami świdnicko-jaworskimi to zamek Bolczów zbudowany w drugiej połowie XIV wieku przez dworzanina Bolka małego. W XV wieku właściciele zamku popierali husytów, a ponadto trudnili się rozbojem. Spowodowało to konflikt z dużymi miastami , które wysłały swoje wojska i zamek został zdobyty i zniszczony. Zamek Bolczów odbudowano dopiero w XVI wieku, podczas kolejnej modernizacji przystosowano Bolczów do obrony z użyciem broni palnej i armat. W czasie wojny trzydziestoletniej spalili go Szwedzi. I od tego czasu pozostaje w ruinie. W XIX wieku wykorzystywano go turystycznie budując schronisko i gospodę. Te obiekty po II wojnie światowej zostały rozebrane i dzisiaj jak dotychczas zamek jest zabezpieczona ruina udostępniana do zwiedzania, bez obiektów komercyjnych.

Najbardziej spektakularnym zamkiem jest kolejny zamek książąt świdnicko-jaworskich, czyli zamek Książ zbudowany pod koniec XIII wieku i rozbudowany przez Bolka II Małego. Po częstych zmianach właścicieli w XV wieku od 1509 roku zamek jest w posiadaniu rodziny Hobergów, która później znana była pod nazwiskiem von Hochberg. Zamek był kilkakrotnie przez nich przebudowywany, po zniszczeniach w wojnie trzydziestoletniej został w zasadzie pozbawiony umocnień. W XVIII wieku przebudowany na styl barokowy, ostatnia przebudowa miała miejsce w XX wieku.