Chłoniak

Chłoniaki to duża grupa chorób nowotworowych powiązanych z układem limfatycznym organizmu. Każdy chłoniak jest nowotworem złośliwym, o różnym stopniu złośliwości. Tradycyjny podział chłoniaków to ziarnica złośliwa oraz chłoniaki nieziarnicze, często do chłoniaków zaliczana jest również przewlekła białaczka limfatyczna.

chłoniak

Ziarnica złośliwa to nowotwór, który ma wiele odmian. Dotyka przede wszystkim ludzi w wieku 15-35 lat, a drugi szczyt zachorowań jest w wieku 55 lat. Nie jest znana przyczyna zachorowania na ziarnicę złośliwą, ale zidentyfikowano czynniki ryzyka w postaci obniżonej odporności na skutek AIDS lub leczenia farmakologicznego, uwarunkowania genetyczne i mononukleoza wywoływana przez wirus Epsteina-Barra. Wirus atakujący limfocyty B może tam być do końca życia, a w niesprzyjających warunkach może doprowadzić do przemiany nowotworowej limfocytów, a tym samym zachorowania na ziarnicę złośliwą, która zajmuje kolejne węzły chłonne, aż w końcu nowotwór dostaje się do układu krwionośnego i nacieka na inne narządy.

Chłoniaki nieziarnicze to jeszcze bardziej zróżnicowana grupa chorób, które mogą dawać dobre rokowania o wieloletnim okresie przeżycia, a z przeciwnego bieguna agresywne, chociaż rzadkie przypadki z czasem przeżycia do kilku tygodni. W przypadku chłoniaków nieziarniczych również nie ma zidentyfikowanej przyczyny, ale są znane czynniki ryzyka w postaci szkodliwych związków chemicznych w środowisku, immunosupresja, choroby autoimmunologiczne i osłabienie odporności oraz zakażenie niektórymi wirusami.