Zamki na Mazowszu

Mazowsze ma wiele zabytków, ale jeśli chodzi o zamki, to nie ma zbyt bogatej oferty. W dodatku większość zamków jest w ruinie. W dobrym stanie zachowały się trzy zamki: dawny zamek biskupi w Pułtusku (zobacz – https://discover.pl/zamek-biskupi-w-pultusku/), zamek Ujazdowski i zamek Królewski w Warszawie. Większość zamków mazowieckich była zbudowana przez książąt, jedynie kilka z nich to zamki biskupie i rycerskie.

Zamek Biskupi w Pułtusku

Najbardziej znanym zamkiem jest Zamek Królewski w Warszawie, który początkowo był zamkiem książąt mazowieckich. W ciągu XIV wieku gród był stopniowo przebudowywany na murowany zamek, budując również siedzibę księcia. W 1526 roku wygasły wszystkie linie książąt mazowieckich i Mazowsze zostało włączone do korony. Zamek zyskiwał na znaczeniu, do Warszawy stopniowo przenoszono urzędy, a od 1611 roku na zamku królewskim zamieszkała rodzina panująca. W XVII wieku zamek był przebudowywany, odbudowywany po potopie szwedzkim, w XVIII wieku również przebudowywany, a po II wojnie światowej praktycznie odbudowany od podstaw. Drugi zamek – Ujazdowski, w dzisiejszej formie to w zasadzie pałac w stylu barokowym zbudowany w pierwszej połowie XVII wieku.

Bardzo ciekawym zamkiem był zamek w Ciechanowie zbudowany w początkach XV wieku niedaleko granicy z państwem krzyżackim. Zamek murowany z cegły, rozbudowany i wzmocniony w XVI wieku już za czasów korony. Podobnej budowy był zamek w Czersku zbudowany na przełomie XIV i XV wieku. Był to duży zamek zbudowany z cegły, początkowo był siedzibą Janusza I Starszego. Siedziba księcia dość szybko została przeniesiona do rozwijającej się Warszawy i zamek w czersku pełnił już tylko funkcję obronną. W XVI wieku był rozbudowywany, ucierpiał w czasie wojen ze szwedami (potop) i w XIX wieku był częściowo rozebrany.

Źródło: https://discover.pl/zamki-mazowieckie/